Differential geometry and orientation analysis in image processing

Remco Duits, Giovanna Citti, Andrea Fuster, Thomas Schultz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)763-765
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Mathematical Imaging and Vision
Volume60
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul 2018

Citeer dit