Differential computation analysis : hiding your white-box designs is not enough

J.W. Bos, C. Hubain, W.P.A.J. Michiels, P. Teuwen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

396 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential computation analysis : hiding your white-box designs is not enough'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen