Differential computation analysis: hiding your white-box designs is not enough

J.W. Bos, C. Hubain, W. Michiels, P. Teuwen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential computation analysis: hiding your white-box designs is not enough'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen