Different trajectories of adolescent alcohol use: testing gene-environment interactions

C.S. van der Zwaluw, R. Otten, M. Kleinjan, R.C.M.E. Engels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)704-712
  TijdschriftAlcoholism: Clinical and Experimental Research
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2014

  Citeer dit