Differences between the chronotropic effect of ATP on the isolated frog heart and the isolated frog ventricle

A. Versprille

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The chronotropic effect of ATP on isolated complete frog hearts and isolated ventricles of frog hearts under conditions of high extra cellular potassium concentration (95 mg-% KCl) was studied, as well as the chronotropic effects of ATP and AMP on isolated frog ventricles under conditions of normal extracellular K+ concentrations (20 mg-% KCl). Results: 1. ATP has a negative chronotropic effect on the complete frog hearts perfused with a high potassium Ringer's solution. 2. ATP has a positive chronotropic effect on the isolated frog ventricle under conditions of high as well as normal potassium concentrations. 3. AMP has no chronotropic effect on the isolated frog ventricle perfused with normal Ringer's solution.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)82-88
  Aantal pagina's7
  TijdschriftPflügers Archiv fuer die Gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere
  Volume283
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1965

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Differences between the chronotropic effect of ATP on the isolated frog heart and the isolated frog ventricle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit