Differences between business center concepts in The Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
1099 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differences between business center concepts in The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance