Dies Natalis presentations on the occasion of the 53rd Dies Natalis of the Eindhoven University of Technology, Eindhoven, 24 April 2009

A.H. Lundqvist, F. Sijbesma, H.E.H. Meijer, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's32
StatusGepubliceerd - 24 apr 2008

Bibliografische nota

Uitgave ter gelegenheid van de 52e dies natalis van de Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 25 april 2008.

Citeer dit

Lundqvist, A. H., Sijbesma, F., Meijer, H. E. H., & Janssen, R. A. J. (2008). Dies Natalis presentations on the occasion of the 53rd Dies Natalis of the Eindhoven University of Technology, Eindhoven, 24 April 2009. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.