Dies natalis 1976

G. Vossers, G.C.A. Schuit

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's22
StatusGepubliceerd - 1976

Bibliografische nota

Weergave van de voordrachten die gehouden zijn op maandag 26 april 1976 ter gelegenheid van de twintigste herdenking van de dies natalis van de Technische Hogeschool Eindhoven. - De middagbijeenkomst, tijdens welke het eerste Eindhovense eredoctoraat verleend werd aan ir. H. Kramers, sloot aan op het 's morgens gehouden symposium 'Nadenken over onderzoek'.

Citeer dit