Dielectrophoresis: Applications and future outlook in point of care

Yagmur Demircan, Ebru Ozgur, Haluk Kulah

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1008-1027
TijdschriftElectrophoresis
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit