Die Elektroerosion in Abhängigkeit verschiedener variabler Grössen

C.J.L. Claessens, P.C. Veenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)663-666
TijdschriftIndustrie-Anzeiger
Volume89
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit