Die Elastohydrodynamik: Geschichte und Neuentwicklungen, (Invited Paper)

H.J. Leeuwen, van, M.J.W. Schouten

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    9 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Die Elastohydrodynamik: Geschichte und Neuentwicklungen, (Invited Paper)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.