Die Dämpfung im Zerspanungsprozess

H.J.J. Kals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)165-172
TijdschriftFertigung
Volume2
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit