Die Berechnung physikalischer Kennwerte von Druckflüssigkeiten

K. Witt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)279-283
TijdschriftOelhydraulik und Pneumatik
Volume16
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1972
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit