Dialogue project

H.C. Bunt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

56 Downloads (Pure)

Samenvatting

Linguistic, logical, and cognitive aspects of man-computer dialogues in natural language form the subject of an interdisciplinary research project at the Institute for Perception Research (IPO), a joint institute of Philips' Research labs and the Eindhoven University of Technology. At present the project group consists of Harry Bunt, Frank Leopold, Herman Muller, Floris van Nes, and Gemme thoe Schwartzenberg
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)60-61
TijdschriftSigart newsletter
Nummer van het tijdschrift80
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dialogue project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit