Diagrids: optimalisatie van gevelbuizen met diagonale kolommen

R.B. Roelofs, F. Herwijnen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De afgelopen jaren verschenen verschillende hoge gebouwen met een diagrid: een staalconstructie met diagonale gevelkolommen, aangevuld met horizontale elementen bij de vloerranden. Hiermee kunnen verticale én horizontale belastingen worden afgedragen. Uit een recent afstudeerproject blijkt dat diagrids met hoekkolommen het meest efficiënt zijn. Voor gebouwen met 20 tot 42 verdiepingen ligt de optimale hoek van de diagonalen bovendien tussen 53° en 69°. En stijfheid blijkt maatgevend voor de doorsneden boven sterkte met overcapaciteit op sterkte en een groot incasseringsvermogen. Diagrids met diagonale kolommen zijn vooral geschikt voor gedrongen gebouwen. Slankere gebouwen 'verdienen' verticale kolommen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46-49
Aantal pagina's4
TijdschriftBouwen met Staal
Volume42
Nummer van het tijdschrift207
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit