Diagrammatic analysis of adiabatic and time-independent perturbation theory for degenerate energy levels

M.A.J. Michels, L.G. Suttorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Time-ordered folded diagrams are used to represent the effective hamiltonian in the adiabatic formalism. Resummation of the diagrams is shown to give a term-by-term correspondence with time-independent perturbation theory.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)385-388
TijdschriftChemical Physics Letters
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagrammatic analysis of adiabatic and time-independent perturbation theory for degenerate energy levels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit