Diagnostics, control and performance parameters for the BELLA high repetition rate petawatt class laser

Kei Nakamura, Hann Shin Mao, Anthony J. Gonsalves, Henri Vincenti, Daniel E. Mittelberger, Joost Daniels, Arturo Magana, Csaba Toth, Wim P. Leemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagnostics, control and performance parameters for the BELLA high repetition rate petawatt class laser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen