Diagnostics based on acoustic distributed sensor data and machine learning

Dennis Struver, Wouter Weekers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer2844
Aantal pagina's4
TijdschriftStudent Undergraduate Research E-Journal
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 9 nov. 2018

Citeer dit