Diagnose in beeld (354). Een man met nekklachten na een skiongeval

K.E. de Kroon, R.P.A. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

A 47-year-old man presented with neck complaints due to fractures of the spinous processes of CVI and CVII caused by hyperflexion of the neck during a skiing accident.

Vertaalde titel van de bijdrageDiagnostic image (354). A man with neck complaints after a skiing accident
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2891
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume151
Nummer van het tijdschrift52
StatusGepubliceerd - 29 dec. 2007
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

  • Humans
  • Male
  • Middle Aged
  • Neck Injuries/diagnosis
  • Neck Pain/etiology
  • Skiing/injuries
  • Spinal Fractures/diagnosis

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diagnose in beeld (354). Een man met nekklachten na een skiongeval'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit