DFT simulations of water adsorption and activation on low-index α-Ga2O3 Surfaces

X. Zhou, E.J.M. Hensen, R.A. Santen, van, Can Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DFT simulations of water adsorption and activation on low-index α-Ga2O3 Surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Physics