DFT modeling of CO2 adsorption on Cu, Zn, Ni, Pd/DOH zeolite

D. Smykowski, B.M. Szyja, J. Szczygiel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DFT modeling of CO2 adsorption on Cu, Zn, Ni, Pd/DOH zeolite'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen