DFT atomistic thermodynamics applied to elucidate the driving force behind glutamic acid self-assemblies on silver (100) surface

Dominique Costa (Corresponding author), Marco Smerieri, Ionut Tranca, Letizia Savio, Luca Vattuone, Frederik Tielens (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'DFT atomistic thermodynamics applied to elucidate the driving force behind glutamic acid self-assemblies on silver (100) surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie