Dexamethasone nanomedicines for COVID-19

Twan Lammers (Corresponding author), Alexandros Marios Sofias, Roy van der Meel, Raymond M. Schiffelers, Gert Storm, Frank Tacke, Steffen Koschmieder, Tim H. Bruemmendorf, F. Kiessling, Josbert M. Metselaar (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Nano-formulating dexamethasone, and administering it via intravenous injection or inhalation, may help to improve anti-COVID-19 treatment efficacy by targeting the potent corticosteroid drug to hyper-activated immune cells, by potentiating its anti-oedema activity and by exploiting its anti-fibrotic effects.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)622-624
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Nanotechnology
Volume15
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 3 aug 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dexamethasone nanomedicines for COVID-19'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit