Device, system and method for image segmentation of an image of a scene including a subject

Gerard de Haan (Uitvinder), Wenjin Wang (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Samenvatting

The present invention relates to a device, system and method for image segmentation of an image of a scene including a subject. To improve the segmentation, the device comprises a receiver (210) configured to receive electromagnetic radiation reflected from a scene including a subject, a polarization unit (220) configured to apply a first polarization on the received electromagnetic radiation to generate first polarized radiation and to apply a second polarization, which is different from the first polarization, on the received electromagnetic radiation to generate second polarized radiation, a sensor unit (230) configured to generate a first image from the first polarized radiation and a second image from the second polarized radiation, and a segmentation unit (250) configured to identify areas of different materials in the scene from a combination of the first and second images. Further, a vital sign determination unit (240) is provided that is configured to select an area representing skin of the subject, to generate a first detection signal having a first polarization direction from the first polarized radiation in the selected area and a second detection signal having a second polarization direction, which is different from the first polarization direction, from the second polarized radiation in the selected area, and to determine a vital sign from the two detection signals by combining the two detection signals.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2019243214
Prioriteitsdatum19/06/18
Indieningsdatum17/06/19
StatusGepubliceerd - 26 dec 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Device, system and method for image segmentation of an image of a scene including a subject'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit