Device, system and method for extracting physiological information

G. de Haan (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Device, system and method for extracting physiological information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering