Device, system and method for determining the concentration of a substance in the blood of a subject

G. de Haan (Uitvinder), M. Rocque (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Device, system and method for determining the concentration of a substance in the blood of a subject'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen