Device for transmitting or storing digital television pictures and device for receiving said pictures

P.H.N. With, de (Uitvinder), W.J. Gestel, van (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Device for transmitting or storing digital television pictures and device for receiving said pictures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen