Device for sharing photographs in social settings

M. Bhomer, ten (Uitvinder), J.F.M. Helmes (Uitvinder), K.P O'Hara (Uitvinder), R. Banks (Uitvinder), A. Sellen (Uitvinder)

    Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Device for sharing photographs in social settings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen