Device for mobility impairment of the knee : part of the EUT ageing simulator

Marten Kuijk, Miems Veen, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's91
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Bachelor Haagse Hogeschool.

Citeer dit