Device and method for determining vital signs of a subject

G. de Haan (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Device and method for determining vital signs of a subject'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie