Deviations from the local field approximation in negative streamer heads

C. Li, W.J.M. Brok, U.M. Ebert, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

75 Citaten (Scopus)
218 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deviations from the local field approximation in negative streamer heads'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie