Developments in the analysis of intonation

J. Hart, 't

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)82-86
  Aantal pagina's5
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit