Development time and new product sales : a contingency analysis of product innovativeness and price

F. Langerak, S.A. Rijsdijk, K. Dittrich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development time and new product sales : a contingency analysis of product innovativeness and price'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie