Development potential of a new natural gas-to-liquid conversion process

M. Golombok, T. Nijbacker, M. Raimondi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development potential of a new natural gas-to-liquid conversion process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen