Development of v-based oxygen carriers for chemical looping oxidative dehydrogenation of propane

Tianwei Wu, Qingbo Yu, Kun Wang, Martin van Sint Annaland (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of v-based oxygen carriers for chemical looping oxidative dehydrogenation of propane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering