Development of the discrete adjoint for a three-dimensional unstructured Euler solver

G. Carpentieri, B. Koren, M.J.L. Tooren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of the discrete adjoint for a three-dimensional unstructured Euler solver'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Physics