Development of teacher interpersonal expertise: research focus and conceptual framework

J.M.G. Brekelmans, J.W.F. Tartwijk, van, P.J. Brok, den, Th. Wubbels

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of teacher interpersonal expertise: research focus and conceptual framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen