Development of socially appropriate technologies according to the ideas of Gandhi : Gandhi technologies

M.M. Hoda, A. Wilde, de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's200
StatusGepubliceerd - 1975
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit