Development of robust inferential sensors : industrial applications of support vector machines for regression

E.M. Jordaan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

175 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Dow Chemical
Begeleider(s)/adviseur
  • Wessels, J., Promotor
  • Aarts, Emile H.L., Promotor
  • Smits, G.F., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning18 dec 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0582-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit