Development of poor cell adhesive immersion precipitation membranes based on supramolecular bis-urea polymers

Ronald C. van Gaal, Johnick F. van Sprang, Zandrie Borneman, Patricia Y.W. Dankers (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of poor cell adhesive immersion precipitation membranes based on supramolecular bis-urea polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen