Development of novel fuel ion ratio diagnostic techniques

S.B. Korsholm, M. Stejner, S. Conroy, G. Ericsson, G. Gorini, M. Tardocchi, M.G. Hellermann, von, R.J.E. Jaspers, O. Lischtschenko, E.G. Delabie, H. Bindslev, V. Furtula, F. Leipold, F. Meo, P.K. Michelsen, D. Moseev, S.K. Nielsen, M. Salewski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Samenvatting

To overcome the challenge of measuring the fuel ion ratio in the core (¿
Originele taal-2Engels
Artikelnummer10D323
Pagina's (van-tot)10D323-1/3
Aantal pagina's3
TijdschriftReview of Scientific Instruments
Volume81
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of novel fuel ion ratio diagnostic techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit