Development of neural networks towards predict-first plasma modelling

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopes Cardozo, Niek J., Promotor
  • de Baar, Marco R., Promotor
  • Citrin, Jonathan, Co-Promotor
Datum van toekenning17 mrt 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6419-176-9
StatusGepubliceerd - 17 mrt 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit