Development of Methods for the Numerical Error Correction of Machine Tools

H.A.M. Spaan, P.H.J. Schellekens, J.A. Soons

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieonbekend
UitgeverijPrecision Engineering
Aantal pagina's191
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit