Development of methods for the determination of pKa values

J.C. Reijenga, A.J.F. van Hoof, A.H.M. van Loon, A.J.P. Teunissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

174 Citaten (Scopus)
765 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of methods for the determination of pK<sub>a</sub> values'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen