Development of methods for numerical error correction of machine tools

P.H.J. Schellekens, H.A.M. Spaan, J.A. Soons, E. Trapet, V. Loock, J. Dooms, H. Ruiter, de, M. Maisch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 7th International Precision Engineering Seminar, Kobe, Japan, May 1993
RedacteurenN. Ikawa
Plaats van productieBoston
UitgeverijButterworth-Heinemann
Pagina's212-223
ISBN van geprinte versie0-7506-9484-X
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit