Development of IMOS technology for a high bandwidth modulator

A.J. Millan Mejia

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

854 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Tol, Jos J.G.M., Promotor
  • Smit, Meint, Promotor
Datum van toekenning30 apr. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4486-8
StatusGepubliceerd - 30 apr. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit