Development of grid-flexibility services from aggregators a clustering algorithm for deploying flexible DERs

S. Minniti, P. H. Nguyen, T. Vo, A. N.M.M. Haque

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of grid-flexibility services from aggregators a clustering algorithm for deploying flexible DERs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen