Development of gamma-alumina model supports and a Rh/gamma-Al2O3 model catalyst

M.E.J. Franssen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijMoleculaire Heterogene Katalyse
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit