Development of Energy Efficient Defence Circuits for Traction High-Voltage Converter

E.A. Lomonova, S.I. Volsky, D.V. Chuev

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. PCIM Conf. 2001, Part Power Conversion
Pagina's71-76
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit