Development of electromagnetic analytical models for substrate noise propagation in integrated circuits

M. Grau Novellas, R. Serra, Matthias Rose

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of electromagnetic analytical models for substrate noise propagation in integrated circuits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen